صفحه اصلی > اخبار و حواشی : هومن سیدی عشق اولم بود.

هومن سیدی عشق اولم بود.

تصویری از هومن سیدی و آزاده صمدی

آزاده صمدی گفت:

18 سالگی عاشق شدم و ازدواج کردم من هومن را خیلی دوست داشتم و با وجود جدایی معتقدم ازدواجم با هومن موفق بود چون زمانی که زندگی می کردیم باعث موفقیت هم بودیم و فقط بعد از مدتی تاریخش تمام شد.

تصویری از هومن سیدی و آزاده صمدی

samira

دیدگاهتان را بنویسید